Energiberegninger

Ved alle former for nybyggeri og ombygninger skal der udføres energirammeberegninger

PLATECH hjælper dig med beregningerne, således du kan overholde lovens krav.

Energirenovering

Energi er dyr, derfor er det en god ide at holde øje med dit forbrug af varme, el og vand. På den måde kommer du til at kende din bolig og kan sætte ind der hvor det bedst kan betale sig. For at opnå et lav energiforbrug, skal boligens klimaskærm være i orden. Det vil sige, at der skal være den optimale isolering af gulve, vægge, vinduer og lofter, ligeledes skal varmeforsyningen have en god standard.

Eks. på efterisolering I henhold til BR 2010

Energiberegning
Kilde: Rockwool

Oversigt over energirammekrav

Energiberegning
 

Ved ombygning skal denne tabel anvendes

Loft og tagkonstruktioner1).

Loft i tilgængeligt loftrum

Nuværende tilstand (1975)

Intakt isolering

Handling:

Isolering, tykkelserne svarer tilnærmet til kravene i tabel 7.4.2

U > 0,20 W/m² K
Isolering ≤ 175 mm

Isolering

Isoleringsniveau:
BR 10 tabel 7.4.2
Isolering 300 mm

Isolering 300mm

Byggestil og byggematerialer har ændret sig over tiden, derfor har det en stor betydning, hvordan en bolig energirenoveres.

DERFOR er det vigtigt med professionelle energiråd, før du går i gang med energirenoveringen af din bolig. Det kan være med til at hindre byggeskader i fremtiden.

PLATECH udfører: Energivurderinger, Energispareplaner, Energiberegninger.
Pristilbud gives.

© Birthes Webdesign