Blowerdoor

- tæthedsprøvninger af boliger

Tæthedsprøvning af en ny bolig er en garanti for at boligen overholder myndighedernes krav, som ifølge BR 1998 er:

  • Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. kvm. opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af  trykprøvningen kan enten bestå af  måling med undertryk eller med overtryk eller et gennemsnit af måling ved under- og overtryk.

  • Prøvningen af luftskiftet sker på grundlag af DS/EN 13829, Bygningers termiske ydeevne.

Samtidig er en tæthedsprøvning et bevis på at boligen ikke har unødvendig energitab gennem konstruktionerne. Utæthederne findes som regel ved materialesamlinger, ved EL-installationer og ved VVS-installationerne.

Blowerdoor måleprincip

Blowerdoor - måleudstyr
Blowerdoor måleudstyr

En tæt bolig er en sund bolig, hvor der foretages flere daglige udluftninger, eller der monteres et genventilationsanlæg.

En Blowerdoor-test er en kvalitetsstempel som i fremtiden medfører en højere vurdering af din bolig, samtidig med at der sparres penge til opvarmingen.

Forhør om priser -  priserne er afhængig af boligstørrelse.

PLATECH kan også udarbejde en dybdegående tilstandsvurdering til din bolig.

Priser fra 2.800,00 kr., alt efter opgavens omfang.

PLATECH --- en god detalje til din bolig

© Birthes Webdesign